Služba katehete u Crkvi

Evangelizacijska djelatnost primarna je zadaća Crkve koja se, kako stoji i u koncilskoj konstituciji o Crkvi Lumen Gentium, očituje u njezinoj trostrukoj službi: naučavanju, posvećivanju i upravljanju. Papa Franjo zato, među ostalim, ističe i važnost katehetâ u Crkvi pojašnjavajući da su oni „svoj život posvetili poučavanju, kako bi vjera uzmogla biti istinskom podrškom osobnom životu svakoga čovjeka“ (Antiquum ministerium, br. 3). Kateheta je istodobno svjedok vjere, učitelj i mistagog, pratitelj i pedagog, koji podučava u ime Crkve. Taj identitet može se razvijati dosljedno i odgovorno samo molitvom, proučavanjem i izravnim sudjelovanjem u životu zajednice (Direktorij za katehezu, br. 113).

O svojoj službi u Crkvi svjedoči nam Miroslav Peroutka koji kao kateheta u Župi Bezgrješnog začeća BDM u Vetovu pripravlja vjeroučenike za sakrament prve svete pričesti.

Video-uradci pod općim tematskim nazivom “Živjeti sinodalnu Crkvu”, oblikovani tijekom procesa sinodskog savjetovanja u Požeškoj biskupiji, donose kratka i poticajna razmišljanja na temu Biskupske sinode „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“ te svjedočanstva vjernika laika koji u svojoj krsnoj (su)odgovornosti vrše određeno poslanje te izgrađuju i obogaćuju požešku mjesnu Crkvu.

Gost: Miroslav Peroutka, kateheta u Župi Bezgrješnog začeća BDM u Vetovu
Izdaje: Povjerenstvo Požeške biskupije za medije
Odgovara: Pastoralni centar Požeške biskupije