Živjeti sinodalnu Crkvu: Služba ministranta u Crkvi

Riječ ministrant dolazi od latinske riječi „ministrans“, što znači „onaj koji poslužuje“. Polazeći od Isusovog primjera, ministrantska služba nije vezana samo uz posluživanje u liturgiji, nego je i izričaj djelotvorne ljubavi za braću i sestre u vjeri.

Drugi vatikanski sabor u konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium među „prve liturgijske službe“ ubraja i ministrante/poslužitelje te, među ostalim, ističe kako ministranti „svoju ulogu trebaju vršiti tako iskrenom pobožnošću i urednošću kakva pristoji tako važnoj službi i kakvu Božji narod od njih s pravom zahtijeva“ i naglašava kako ih, „svakoga na svoj način, treba brižljivo uvesti u duh bogoslužja i poučiti da svoje zadaće obavljaju pravilno i uredno.“ (SC br. 29)

O svojoj službi u Crkvi svjedoči Matej Raljević, ministrant Župe sv. Terezije Avilske i član pontifikalne asistencije požeške Katedrale.

Video-uradci pod općim tematskim nazivom “Živjeti sinodalnu Crkvu”, oblikovani tijekom procesa sinodskog savjetovanja u Požeškoj biskupiji, donose kratka i poticajna razmišljanja na temu Biskupske sinode „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“ te svjedočanstva vjernika laika koji u svojoj krsnoj (su)odgovornosti vrše određeno poslanje te izgrađuju i obogaćuju požešku mjesnu Crkvu.

Gost: Matej Raljević, ministrant Župe sv. Terezije Avilske u Požegi
Izdaje: Povjerenstvo Požeške biskupije za medije
Odgovara: Pastoralni centar Požeške biskupije