Sjednica Upravnog vijeća Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

U Biskupskom domu u Požegi, 30. kolovoza 2022. pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića održana je sjednica Upravnog vijeća Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Središnja točka bilo je proračunsko funkcioniranja Ustanove tijekom prvog polugodišta 2022. Ravnatelj Ivica Žuljević predstavio je vijećnicima stanje blagajne Ustanove u njezinim prihodima i rashodima te je utvrđeno da su prihodi pritjecali u predviđenom obimu ali da su rashodi prvenstveno zbog poskupljenja građevinskog materijala i energenata postali veći te je u skladu sa Statutom Ustanove predložio rebalans proračuna, koji su vijećnici prihvatili. Među ostalim razmatrane su mogućnosti uključivanja crkvenih ustanova u izgradnju sustava obnovljivih izvora energije kao jednog od strateških projekata za održivost crkvenog financijskog sustava, što će biti predloženo na raspravu Prezbiterskom vijeću.

Na koncu sjednice biskup je zahvalio ravnatelju Žuljeviću i svim članovima Vijeća za odgovorno vršenje zadaće koja im je povjerena.