Orguljaški koncert Stefana Engelsa u Požegi

Treći koncert u nizu ovogodišnjih orguljaških večeri u požeškoj Katedrali, 5. listopada priredio je Stefan Engels, profesor orgulja i predstojnik katedre na Southern Methodist University u Dallasu (Teksas). Ovaj eminentni američki orguljaš njemačkog podrijetla svoj solistički koncert započeo je skladbom Johanna  Sebastiana Bacha Concerto u C – duru BWV 594. Ova skladba zauzima posebno mjesto među pet koncerata  koje je Bach transkribirao za orgulje. Koncert je nastavio djelom Le Tombeu de Jean Langlais još uvijek živućeg skladatelja Georga Bakera. Skladatelj je spomenutim djelom odao počast svom učitelju i prijatelju Jeanu Langlaisu skladanjem djela u njegovu čast. Kroz cijelo djelo protežu se pojedini stavci iz Rekvijema Wofganga Amadeusa Mozarta. Djelo također odaje počast velikoj patnji i smrti brojnih ljudi tijekom pandemije Covid-19. Posljednje izvedeno djelo na ovom trećem koncertu u sklopu orguljaških večeri bilo je  Chaconne (35 varijacija na basso ostinato) i Tiologija fuge s koralom skladatelja Sigfrida Karg-Elerta.

Ciklus koncerata ovogodišnjih orguljaških večeri u požeškoj Katedrali, zaključit će mlada orguljašica Jasmina Belošević iz Zagreba, solističkim koncertom u nedjelju, 9. listopada s početkom u 19.30 sati.