Jesenski susreti trajne formacije svećenika Požeške biskupije

Jesenski regionalni, odnosno arhiđakonatski susreti trajne formacije svećenika Požeške biskupije održani su od 14. do 17. studenog. U Slatini, 14. studenog okupili su se svećenici iz Slavonsko-podravskog arhiđakonata pod vodstvom Vladimira Škrinjarića, arhiđakona i župnika u Podravskoj Moslavini; u Pakracu, 15. studenog sastali su se svećenici Zapadno-slavonskog arhiđakonata pod vodstvom Milana Vidakovića, arhiđakona i župnika Župe sv. Luke Evanđelista u Novskoj; u Novoj Gradiški, 16. studenog sastali su se svećenici iz Posavskog arhiđakonata, pod vodstvom Maria Sanića, arhiđakona i župnika u Novoj Gradiški a 17. studenog u Velikoj imali su svoj susret svećenici iz Katedralnog arhiđakonata, pod vodstvom Dražena Akmačića, arhiđakona i župnika u Velikoj.

Ovogodišnji jesenski susreti trajne formacije bili su posvećeni Apostolskom pismu pape Franje „Desiderio desideravi“ i dokumentu Hrvatske biskupske konferencije o ekumenizmu pod naslovom „Poticaji i smjernice za zauzetije ekumensko djelovanje“. Svećenici iz pojedinog arhiđakonata pripravili su prikaz dvaju spomenutih crkvenih dokumenata: u Slatini Krunoslav Siroglavić i Josip Prpić; u Pakracu Kristijan Perić i Robert Medved; u Novoj Gradiški Marko Milaković i Josip Klarić; u Velikoj Karlo Topalović i Tomislav Varela. Predstavljajući Apostolsko pismo „Desiderio desideravi“ svećenici su istaknuli kako je papa Franjo njime želio podsjetiti na teološke temelje bogoslužja i potaknuti na promišljanje o ljepoti i istini kršćanskog slavlja. Prikazali su strukturu dokumenta i ukratko progovorili o njegovom sadržaju. Predstavljajući dokument Hrvatske biskupske konferencije „Poticaji i smjernice za zauzetije ekumensko djelovanje“, naglasili su kako ovaj dokument očituje nastojanja hrvatskih biskupa da pridonesu izgradnji duhovnih i teoloških mostova među rastavljenim kršćanima na našim prostorima te posluže učvršćenju dosadašnjih postignuća oko jedinstva. Pojasnili su kako dokument dotiče mnoge važne ekumenske teme poput formacije za ekumenizam u raznim katoličkim odgojnim i obrazovnim institucijama, među vjernicima laicima, redovnicima i redovnicama te klerom, kao i ekumenizam u pastoralnom i konkretnom životu mjesne Crkve, i to na različitim razinama, od župne do biskupijske. Istaknuli su ono što je prvenstveno potrebno kod nas provoditi u pastoralnoj praksi.

Na navedenim susretima sudjelovao je i biskup Antun Škvorčević. U svom osvrtu na dokument pape Franje „Desiderio desideravi“ podsjetio je svećenike na važnost obrednosti u svetim slavljima, napose u svetoj misi, u kojoj se događa otajstvo i po kojoj postajemo dionici Isusova djela spasenja, a koja je na svoj način nastavak Isusova utjelovljenskog djelovanja. I ovom prigodom istaknuo je važnost obdržavanja liturgijskih propisa, koji nemaju svrhu u samima sebi, nego su u službi obrednosti. Spomenuo je da svaki liturgijski čin ima svoje teološko obrazloženje koje napose predvoditelji slavlja trebaju znati da bi ona bila u liturgijskom duhu, kojemu je stran rubricizam ili određeni spiritualizam, jer ne vrednuju zakonitosti znaka ili simbola. S obzirom na ekumenizam biskup je upozorio svećenike na činjenicu da on ima za polazište vjeru, uspostavlja odnose s drugim kršćanima u evanđeoskom duhu te promiče kulturu susreta i dijaloga i u najtežim situacijama koje se mogu dogoditi. Istaknuo je kako je kod nas odnos sa Srpsko-pravoslavnom Crkvom opterećen povijesno-nacionalnim pitanjima, koja nerijetko uzrokuju negativna polazišta u odnosu prema drugom i isključivost, stavljaju u drugi plan evanđeoski pristup, moćan nadvladati nepovjerenje i pridonijeti međusobnom prihvaćanju u razumijevanju i poštovanju. Biskup je potaknuo svećenike da se ne svrstaju među one koji samo prepričavaju negativnosti o drugome, nego njeguju evanđeosku duhovnost, koja im pomaže izdići se iznad počinjenog zla i graditi na pozitivnosti, kao što to čini Bog, te biti kvasac rasta zdravih društvenih odnosa, pročišćavajući ih poput soli i donosi pobjedu svjetlosti u mraku nesnošljivosti i mržnje.

Pored toga, biskup Antun je predstavio pitanja crkvenog financijskog sustava povezana s uvođenjem eura kao sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine, te odluke koje je u vezi s time donijela Hrvatska biskupska konferencija na svom posljednjem plenarnom zasjedanju, najavivši da će skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine na svojoj sjednici sljedećeg tjedna donijeti odredbe koje su u njezinoj mjerodavnosti s obzirom na crkveni financijski sustav kod nas. Dotaknuo se i određenih pastoralnih pitanja povezanih s rezultatima najnovijeg popisa pučanstva i projekata kojima će se nastojati na njih odgovoriti. Rasprava je očitovala zauzetost svećenika da u sadašnjem hrvatskom trenutku traže nove mogućnosti što primjerenijeg vršenja njihova poslanja, očitovala traganje za rješenjima njihovih osobnih i pastoralnih problema. Na svršetku programa biskup je zahvalio svećenicima na svemu što nastoje vjerno činiti u svom redovitom poslanju, napose za sudjelovanje u programima 25. obljetnice Požeške biskupije. Svaki susret trajne formacije završio je zajedničkom svećeničkom molitvom u župnoj crkvi.