PDV: Tomislav Varela

Video-intervju “Pastores dabo vobis” sa svećenikom Požeške biskupije Tomislavom Varelom koji je za svećenika zaređen 2022. godine, a trenutno je župni vikar u Župi sv. Leopolda Mandića u Požegi.