Otvoren natječaj za dodjelu stipendija

Na svetkovinu Sv. Lovre, zaštitnika Požeške biskupije i njezina Caritasa, požeški biskup msgr. Antun Škvorčević otvorio je 10. kolovoza natječaj za stipendije Zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima u idućoj školskoj i akademskoj godini 2023./2024. u kojemu pravo sudjelovanja imaju učenici i studenti s prebivalištem na području Požeške biskupije.

Vlastoručno napisanoj molbi s naznakom za koju se potrebu traži stipendija potrebno je priložiti i ostale potrebne dokumente:

  1. prijavu za dodjelu stipendije Zaklade na obrascu koji se može preuzeti u Caritasu ili na web stranici Požeške biskupije;
  2. pisanu preporuku župnika;
  3. popunjeni i od župnika ovjereni obrazac Obiteljskog lista preuzetog u Caritasa ili na web stranici Požeške biskupije iz kojeg je vidljivo socijalno stanje podnositelja molbe;
  4. kopiju osobne iskaznice, ukoliko je podnositelj molbe punoljetan, ili kopiju osobne iskaznice roditelja ili skrbnika, ukoliko je podnositelj stipendije maloljetan;
  5. potvrdu o upisu podnositelja molbe u školsku ili akademsku godinu;
  6. potvrdu o postignutim školskim (svjedodžbu) ili akademskim uspjesima u prethodnoj godini, pri čemu veći prosjek ocjena daje prednost u dodjeli stipendije;
  7. broj tekućeg računa podnositelja molbe za uplatu odobrene stipendije, ili broj tekućeg računa roditelja ili skrbnika, ukoliko je podnositelj molbe maloljetan.
  8. potvrda Porezne uprave o visini dohotka po članu obitelji (za tekuću godinu od siječnja do srpnja 2023.).

Natječaj traje do 30. rujna 2023. godine. Prijavu na natječaj možete donijeti osobno u tajništvo Caritasa Požeške biskupije (Ul. Franje Cirakija 12, Požega) ili poslati do 30. rujna na istu adresu.