DEKRET O IMENOVANJU BISKUPA ŠKVORČEVIĆA APOSTOLSKIM UPRAVITELJEM POŽEŠKE BISKUPIJE

Prot. br. 452/2022

DIKASTERIJ ZA BISKUPE

POŽEŠKA BISKUPIJA

Dekret o imenovanju Apostolskoga upravitelja

Da bi se bolje providjelo upravu Požeške Crkve, koja je ostala prazna nakon odreknuća preuzvišenoga gospodina Antuna Škvorčevića, Vrhovni svećenik FRANJO, Božanskom providnošću Papa, ovim Dekretom Dikasterija za biskupe imenuje i uspostavlja Apostolskoga upravitelja „sede vacante“ spomenute Crkve, od današnjega dana sve dok izabrani biskup ne uđe u kanonski posjed biskupije, istoga preuzvišenoga gospodina Antuna Škvorčevića, biskupa u miru, i udjeljuje mu prava, ovlasti i obveze koje, prema pravnim odredbama, pripadaju dijecezanskim biskupima.

Bilo što i najmanje protivno ovome, nema valjanost.

Dano u Rimu, u sjedištu Dikasterija za biskupe, dana 11. mjeseca ožujka 2024.

✠ Robert kard. Prevost, prefekt

✠ Ilson de Jesus Montantari, tajnik