Natječaj za upis svećeničkih kandidata u Bogoslovno sjemenište i na Katolički bogoslovni fakultet

Nedjelja Dobrog Pastira, koju slavimo 21. travnja 2024. ujedno je i dan kad u župama naše Biskupije proglašavamo natječaj za upis svećeničkih kandidata u Bogoslovno sjemenište i na Katolički bogoslovni fakultet.

Svećenički kandidati trebaju u pratnji svojih župnika doći u Biskupski ordinarijat u Požegi na prijemni razgovor, 3. lipnja 2024. u 9.30 sati i pritom priložiti sljedeće dokumente:

  1. Vlastoručno napisana molba;
  2. Curriculum vitae – životopis;
  3. Krsni list;
  4. Domovnica i Rodni list;
  5. Liječničko uvjerenje;
  6. Preporuka župnika;
  7. Suglasnost roditelja;
  8. Izjava roditelja ili skrbnika o plaćanju mjesečne opskrbnine;
  9. Dvije fotografije malog formata.

One mlade koji budu primljeni za svećeničke kandidate Biskupski ordinarijat će prijaviti u Bogoslovno sjemenište.

Molimo ustrajno da Gospodin pozove radnike u svoju žetvu te da mu se oni velikodušno odazovu.