Bula biskupova imenovanja

APOSTOLSKO PISMO
“AD UNUM CORPUS”
O IMENOVANJU PRVOGA POŽEŠKOG BISKUPA

I V A N P A V A O, B I S K U P

SLUGA SLUGU BOŽJIH,
LJUBLJENOM SINU ANTUNU ŠKVORČEVIĆU,
IZ KLERA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE, DOSADAŠNJEM PREDSTOJNIKU
KATEHETSKOG INSTITUTA PRI KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM
FAKULTETU U ZAGREBU, IZABRANOM BISKUPU NOVE POŽEŠKE BISKUPIJE,
POZDRAV I APOSTOLSKI BLAGOSLOV

Da bi se mudro izgrađivalo jedno Kristovo Tijelo koje je Crkva (usp. Kol 1,24), trebaju biti izabrani najbolji katolički muževi kojima se povjerava biskupska služba. Pošto smo apostolskom konstitucijom Praeclarum evangelizationis ovoga istoga dana utemeljili novu Požešku biskupiju, sada joj želimo providjeti prikladna pastira i učitelja.
Nakon što smo dobro razmotrili preporuku Kongregacije za biskupe, odlučili smo povjeriti upravljanje tom biskupijom tebi, ljubljeni sine, koji se odlikuješ razboritošću, pobožnošću i djelatnom ljubavlju. Stoga te puninom naše apostolske vlasti imenujemo biskupom Požeške Stolne Crkve, podjeljujući ti pripadna prava uz odgovarajuće obveze. Ispovijest vjere položit ćeš po propisima pred bilo kojim katoličkim biskupom i svečano ćeš priseći vjernost Nama i Našim nasljednicima na ovoj Apostolskoj Stolici po propisanim uzorcima, koje ćeš po običaju potpisane i pečatom proviđene poslati Kongregaciji za biskupe. Biskupsko ćeš ređenje primiti u mjestu gdje god želiš izvan grada Rima, držeći se propisanih liturgijskih obreda. Osim toga, ovo ćeš Naše pismo obznaniti kleru i narodu svoje biskupije da te kao svoga Pastira dostojno prihvate, prikladno pomažu i dužno ti poštovanje iskazuju. Napokon, ljubljeni sine, božanskom milošću ojačan, u svojoj biskupskoj službi nastoj sebi povjeren narod voditi k pomirenju i jedinstvu, težeći za Isusom Kristom koji je izvor jedinstva. On – jučer i danas; isti je i uvijeke (usp. Heb 13,8; Da budu jedno, 22).
Dano u Rimu, kod Svetog Petra, petoga dana mjeseca srpnja, godine Gospodnje 1997., devetnaeste godine Našega pontifikata.

Ivan Pavao II.
Tarsicius Nardi, Protonot. Apost. s.n.