Dekret o utemeljenju biskupije

APOSTOLSKO PISMO
“PRAECLARUM EVANGELIZATIONIS”
O UTEMELJENJU POŽEŠKE BISKUPIJE

IVAN PAVAO, BISKUP

SLUGA SLUGU BOŽJIH,
NA TRAJAN SPOMEN

Preslavno djelo evangelizacije koje su izvršili sveti Ćiril i Metoda (usp. Slavenski apostoli, br. 1), glavni zaštitnici zagrebačke metropolije kod Boga, želimo da se sada nastavi novom snagom.
Stoga uz prethodno odobravajuće mišljenje časnog brata Giulija Einaudija, naslovnog nadbiskupa Villamagne u Tripoliju i apostolskog nuncija u Hrvatskoj, a pošto je saslušana Hrvatska biskupska konferencija, po preporuci Državnog tajništva; služeći se Našom apostolskom vlašću odlučili smo od zagrebačke biskupije odvojiti dekanate koji se uobičajeno nazivaju Požega, Virovitica, Našice, Nova Kapela, Nova gradiška i Pakrac, kao i župe Jasenovac, Krapje i Lonja, te smo iz tako izdvojena područja utemeljili novu biskupiju pod nazivom Požeška.
Sjedište nove biskupije određujemo u gradu Požegi, smještenom u Zlatnoj dolini. Crkvu Bogu podignutu u tom mjestu, a posvećenu u čast svete Terezije, uzdižemo na stupanj i dostojanstvo stolne crkve, podjeljujući joj prava i povlastice koje takvim hramovima pripadaju. Novu biskupiju uspostavljamo kao sufragansku zagrebačkoj metropolijskoj Crkvi, a njezina biskupa biskupa podlažemo metropolijskoj vlasti zagrebačkog nadbiskupa. Kao valjanu pomoć pastiru uspostavljene Crkve u njegovu upravljanju, nalažemo da se što prije po odredbi općeg prava osnuje zbor savjetnika. Za prikladno i dostojno uzdržavanje biskupa nove biskupije neka se providi iz dobara kurije, iz darova vjernika i iz udjela koji mu pripada raspodjelom dobara koju treba izvršiti po odredbi kan. 122 Zakonika kanonskog prava, a do sada su pripadala zagrebačkom ekonomatu.
S obzirom na podizanje biskupijskog sjemeništa kao i odgoj pripravnika za svećeništvo, neka se obdržavaju propisi općega prava, imajući pred očima odredbe i pravila koje je odredila Kongregacija za katolički odgoj. Odabrani sjemeništarci kao i svećenici, u svrhu izobrazbe u filozofskim i teološkim disciplinama, neka se šalju, ako je moguće u Rim na studije.
Kada uspostava nove biskupije bude dovršena, neka se samim time svećenici smatraju pribrojeni onoj Crkvi na čijem području vrše crkvenu službu. Ostali pak svećenici i sjemeništarci neka ostanu inkardinirani tom sjedištu ili neka se inkardiniraju na onom području gdje imaju zakonito prebivalište.
Dokumenti i spisi koji se tiču novoutemeljene biskupije i njenih klerika, vjernika i vremenitih dobara neka se iz zagrebačke kurije pošalju u požešku kuriju i neka se ondje čuvaju u pismohrani.
Za provedbu svega toga delegiramo spomenutoga apostolskog nuncija u Hrvatskoj ili, u njegovoj odsutnosti otpravnika poslova Svete Stolice u toj Republici, podjeljujući im potrebne i prikladne ovlasti, s tim da za provedbu mogu subdelegirati bilo kojega crkvenog dostojanstvenika, s obvezom da se Kongregaciji za biskupe dostavi autentičan primjerak spisa o izvršenoj provedbi. Napokon, želimo da se ovo Naše pismo obdržava sada i ubuduće, te da ga u tome ništa ne sprečava.
Dano u Rimu, kod Svetog Petra, petoga dana mjeseca srpnja, godine Gospodnje 1997., devetnaeste godine našega pontifikata.

ANGELUS card. SODANO BERNARDINUS card. GANTIN
Državni tajnik Predstojnik Kongregacije za biskupe
Antonius Macculli, Protonot. Apost. s.n.
Tarsicius Nardi, Protonot. Apost. s.n.