29 . listopada 2019.

NOVI ČOVJEK

U meni je Bog, koji me neprekidno potiče, i jedan čovjek koji je nezadovoljan sa mnom. Taj Bog koji prebiva u meni, u mojoj savjesti, šalje me među ljude. To je Bog koji me pita o mojoj braći; Bog koji mi ne dopušta da se zatvorim u samoga sebe. Čovjek pak koga osjećam u sebi novi je čovjek, čovjek milosti, rođen na krštenju, i milost ga neprekidno nadahnjuje.