Sv. Karlo Boromejski, biskup

Rođen je u Aroni u Lombardiji 1538. godine. Nakon što je završio studij kanonskog i civilnog prava, papa Pio IV., njegov ujak, ubrojio ga je među kardinale i postavio biskupom Milana. Bio je pravi pastir svoga stada, više je puta obišao svoju biskupiju, sazivao sinode, donosio pastoralne odredbe i promicao kršćanski život. Umro je 3. studenoga 1584. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 14, 25-33)

U ono vrijeme: ²⁵ S Isusom je zajedno putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: ²⁶ »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! ²⁷ I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!« ²⁸ »Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: ²⁹ da ga ne bi – pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati svi koji to vide: ³⁰ ‘Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ ³¹ Ili – koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti da li s deset tisuća može presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? ³² Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir.« ³³ »Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.«


Poticaj na razmišljanje

Evanđeoski ulomak sadrži dvije prispodobe (r. 28-30 i 31s.) i donosi tri temeljne izreke kršćanske mudrosti (r. 26s.33). Prava mudrost je napustiti sve i svega se odreći, da postanemo slobodni ići za Isusom i da budemo uronjeni u ocean Božje ljubavi. Isus, budući da je Sin Božji, od nas traži cijelo srce, svu našu snagu. On želi biti ljubljen kao jedina ljubav, kao jedino bogatstvo i projekt koji ispunja srce. Prispodobe u bîti poučavaju da je za hod s Isusom potrebno imati mudrost ljudi ovoga svijeta. Tko gradi kuću, prije početka posla se pita hoće li moći pokriti račune. Tako i kralj koji kreće u bitku dobro odvaguje može li se suprotstaviti neprijatelju s vojskom koju posjeduje. Iz tih primjera Isus izvlači ovaj zaključak: »Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.« (33. r.). Ići za Isusom je naporni pothvat. Treba prije dobro promisliti, jesmo li spremni odreći se svega da izgradimo kršćansko zdanje i u borbi života koristiti se isključivo božanskom mudrošću a ne vlastitom lukavošću. Uz to, Isus traži da se to razmišljanje izvrši u tišini. Moramo se zapitati jesmo li doista spremni sve ostaviti i potom svu snagu hrabro očekivati od Boga, dopuštajući da on raspolaže čitavim našim životom. Ostaviti ne znači pobjeći u pustinju, već, jednostavno osloboditi prste kojima grčevito nešto držimo u ‘posjedu’ kako bismo sve poklonili Gospodinu.


Molitva

O moj Gospodine, itekako su imali pravo sveci koji su govorili da shvaćaju zašto imaš tako malo sljedbenika: ti želiš previše od njih! Teško te je slijediti, i zbog toga što je teško shvatiti tvoju filozofiju: kad nas pozivaš da te slijedimo, govoriš o križu kojeg treba nositi, da nešto dobijemo trebamo se svega odreći, da nešto izgradimo trebamo se lišiti dobara. K tome valja pribrojiti namjerno relativiziranje najdražih i najsvetijih osjećaja. Oprosti mi, Gospodine, ali danas mi je teško shvatiti tolike stroge zahtjeve. A sa mnom su mnogi drugi u napasti da ti kažu: »Ako budeš tražio mnogo, ja ću si potražiti drugog učitelja života, koji ima više razumijevanja, koji je čovječniji, veći prijatelj života, ovoga života, jedinoga koji nam je dan da živimo.« I ti, Gospodine, također vidiš veliki broj odraslih i mladih koji napuštaju vjeru, često upravo zato jer ne razumiju tvoju strogost. A i pastiri su počesto zbunjeni i uznemireni i postavljaju si ozbiljna pitanja. Oprosti mi što sam si dao oduška! Daj mi svoju mudrost da mogu vidjeti stvari kako ih ti vidiš, da nikad više ništa ne može dovesti u sumnju ispovijedanje moje vjere u tebe. Utvrdi moje srce, da ne ustukne pred tvojim i mojim križem, kao i križem moje braće. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.« (Lk, 14, 33).