Sv. Skolastika, djevica

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Skolastika, djevica
Spomendan

Čitanja: Post 1, 20 – 2, 4a; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9; Mk 7, 1-13.

Klanjanje: Štivica.


Evanđelje dana (Mk 7, 1-13)

„Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.“

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.
A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.
Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?«
A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa:
Ovaj me narod usnama časti,
a srce mu je daleko od mene.
Uzalud me štuju
naučavajući nauke — uredbe ljudske.
Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Još im govoraše: »Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju: I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: ‘Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude ‘korban’, to jest sveti dar, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.«


Razmišljanje

Biti „nedjeljni kršćanin”, onaj „na vanka”, kojega svi vide, hvale, cijene, prisutno je kod mnogih vjernika. Motivacija za sudjelovanje u nedjeljnoj Euharistiji ili za pomoć ljudima u potrebi, kod njih je protkana uvjerenjem da se treba „pokazati pred ljudima”. Pravi kršćanin nije „fasada”, on je nutrina, srce. Bog želi da moje srce bude uronjeno u Njegovo Srce. Radi se o sinovskom/kćerinskom odnosu, punom povjerenja i čežnje. Čovjek koji „vjeruje” samo da bi se „pokazao”, može brzo sagorjeti, izgubiti smisao i bit svoje vjere jer: uvijek će se naći netko bolji od njega. Istinska vjera i djela koja iz nje proizlaze neprestano su traganje za Bogom, otkrivanje Boga i djelovanje poradi Njega. Gospodine, očisti moje srce da vjerujem poput djeteta ne gledajući korist, blještavilo, ne tražeći svoju slavu nego samo i uvijek Tebe! K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Tko je zaokupljen stalnom brigom o vlastitom zdravlju, nikad se neće osjećati dobro.

(Elizabeta Lukas, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)