Četvrtak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Izl 32, 7-14; Ps 105, 19-20. 21-22. 23; Iv 5, 31-47.

Klanjanje: Nova Kapela.


Evanđelje dana (Iv 5, 31-47)

„Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate.“

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. Drugi svjedoči za mene i znam: istinito je svjedočanstvo kojim on svjedoči za mene. Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu. Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite. On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene — da me poslao Otac. Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli, a ni riječ njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.
Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene, a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate. Slave od ljudi ne tražim,
ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi. Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.
Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite! Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate. Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao. Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?«


Razmišljanje

Nakon čuda ozdravljanja hromog čovjeka, Židovi predbacuju Isusu kršenje vjerskih pravila (ozdravlja subotom), i hulu (Sebe izjednačuje s Bogom Ocem; vidi Iv 5, 117). Današnji odlomak koji razmatramo nastavak je Kristova govora u kojem brani Svoj stav i prokazuje zabludu tužitelja. U Isusovo su vrijeme bila potrebna barem dva svjedoka da se nekoga službeno optuži za određeni prijestup ili da mu se dokaže nevinost. Učitelj iz Nazareta podastire pred Svoje tužitelje četiri „advokata” koji potvrđuju autentičnost Njegova poslanja. To su: Ivan Krstitelj, Očev glas, djela koja Isus čini te Mojsije i Pismo. Prvi svjedok: Ivan Krstitelj je veliki vjerski autoritet onoga vremena koji je židovskim svećenicima i levitima govorio i pokazivao Isusa kao obećanog Mesiju (usp. Iv 1, 1927). Ovaj Prorok svjedoči i o Božjem glasu koji mu je pokazao Isusa, Duhom pomazanog, Onoga koji će uskoro krstiti Duhom Svetim (usp. Iv 1, 3134). Od drugih Evanđelista također doznajemo o glasu (Boga Oca) koji se zaori za vrijeme Isusova krštenja, a koji svjedoči da je Isus Njegov ljubljeni Sin (usp. Mk 1,11; Mt 3, 17; Lk 3, 22). Treći svjedok koji potvrđuje Spasiteljev identitet su Njegova djela. Njegova brojna ozdravljenja, egzorcizmi, uskrsenja mrtvih, snažni navještaji Riječi, najrazličitija čudesa; svako Njegovo djelo svjedoči, govori o Učiteljevu „porijeklu”. Kad bi Kristovi osporavatelji iskreno i bez predrasuda pogledali plodove Njegova djelovanja, morali bi ustvrditi da su isključivo dobri i da nemaju ni trunke zla u sebi. Posljednji Isusov „advokat” su Mojsije i Pisma. Radi se o tzv. Židovskoj Tori koja se sastoji od prvih pet knjiga Starog Zavjeta: Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Levitski Zakonik, Knjiga Brojeva i Knjiga Ponovljenog Zakona. Isusovi suvremenici su vjerovali da im je autor sam Mojsije. Ova Pisma kao i sam Mojsije su za Isusove tužitelje najveći Autoritet. Izvor su i temelj židovskog Zakona. Pozorno čitanje ovih knjiga i prosuđivanje Isusova života u njihovu svjetlu trebali bi čitatelje dovesti do istine o Kristovu identitetu. Razmatrajući današnji evanđeoski odlomak bilo bi dobro više vremena provesti i duže u duhu „porazgovarati” s ovim Isusovim svjedocima koji najsnažnije dopiru do srca i izazivaju pozornost. Što me kod njih fascinira i privlači? O čemu mi govore i na što me potiču kad uzmem u obzir svoju trenutačnu životnu situaciju? H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Ne činite nikad ništa protiv vaše savjesti, čak ako to od vas i država traži.

(Einstein, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)