Subota drugog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja: Dj 6, 1-7; Ps 32, 1-2. 4-5. 18-19; Iv 6, 16-21.


Evanđelje dana (Iv 6, 16-21)

„Ugledaju Isusa gdje ide po moru.“

Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog vjetra što je zapuhao. Pošto su dakle isplovili oko dvadeset i pet do trideset stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se lađici. Prestraše se, a on će njima: »Ja sam! Ne bojte se!« Htjedoše ga uzeti u lađicu, kadli se lađica odmah nađe na obali kamo su se zaputili.


Razmišljanje

Gospodine Isuse, Ti koji hodaš po Genezaretskom jezeru pobijedi u nama strah pred tamom i valovljem ovoga svijeta, daj nam sigurnost Svoje nazočnosti i spasenjskog djelovanja. Daj da nam uvijek na pameti bude da nisi samo naš Prijatelj nego nadasve Bog. Ti si Svetac, Svemogući, drugačiji od svijeta. Razmišljajući o Tebi najčešće razmišljamo o Tvome Čovještvu, a zaboravljamo na Tvoje Boštvo. Tebi je sve moguće! Ti hodaš po vodi, Ti spašavaš usprkos zakonima prirode. Neka Tvoje Boštvo prožme našu ljudskost, neka Tvoja svemoć preobrazi našu slabost. Svjetlo Tvoga Uskrsnuća neka rasvijetli tamu našeg straha. Ja sam! Ne bojte se! Gospodine Isuse, Ti koji hodaš po Genezaretskom jezeru pobijedi u nama strah pred tamom i valovljem ovoga svijeta. B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Nema veće sile od dobrote koja se predaje, od ljubavi koja se žrtvuje. Toga ne shvaćaju oni koji srca nemaju.

(Anton Weisgerber, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)