TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Čitanja: Izl 17, 3-7; Ps 94, 1-2. 6-7ab. 7c-9. 8-9; Rim 5, 1-2. 5-8; Iv 4, 5-42 ili kraće Iv 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42.

Klanjanje: Badljevina, Bučje.


Evanđelje dana (Iv 4, 5-42)

„Izvor vode koja struji u život vječni.“

Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.
Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: “Daj mi piti!” Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: “Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?”
Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: “Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.” Odvrati mu žena: “Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?”
Odgovori joj Isus: “Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji
u život vječni.” Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.” Nato joj on reče: “Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo.” Odgovori mu žena: “Nemam muža.” Kaže joj Isus: “Dobro si rekla: ‘Nemam muža!’ Pet si doista muževa imala,
a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.” Kaže mu žena: “Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.” A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu
u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.” Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik.
Kad on dođe, objavit će nam sve.” Kaže joj Isus: “Ja sam, ja koji s tobom govorim!” Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom. Nitko ga ipak ne zapita: “Što tražiš?” ili: “Što razgovaraš s njom?” Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: “Dođite da vidite čovjeka
koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?” Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Učenici ga dotle nudili: “Učitelju, jedi!” A on im reče: “Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete.”
Učenici se nato zapitkivahu: “Da mu nije tko donio jesti?” Kaže im Isus: “Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Ne govorite li vi: ‘Još četiri mjeseca i evo žetve?’
Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu. Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju. Tu se obistinjuje izreka: ‘Jedan sije, drugi žanje.’ Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov.” Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: “Kazao mi je sve što sam počinila.” Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: “Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.”


Razmišljanje

U nekoliko narednih trenutaka promisli o ulozi i značenju vode u tvome svakodnevnom životu i prisjeti se trenutaka kada si bio jako žedan. Kolika je samo zahvalnost i radost obuzela tvoje srce kada te je netko ponudio pićem? Pokušaj kroz to svoje iskustvo pogledati današnje Evanđelje koje pokazuje Isusovu žed. Susreti kod zdenaca u biblijskom shvaćanju su mjesta Božje objave na kojima Bog objavljuje Svoju nazočnost i plan spasenja. Susret Samarijanke s Isusom kod zdenca pokazuje nam tko je Isus i koje je Njegovo poslanje. Došao je spasiti sve ljude i utažiti žed naše duše za vodom Vječnog Života. Voda je simbol život. Živa Voda je sam Bog. Živa Voda je simbol i proročki nagovještaj Duha Svetoga. Isusovo otvoreno i probodeno Srce, iz kojega je potekla Krv i voda, postalo je onim vječnim izvorom vode života i našeg otkupljena. Samarijanaka, dok razgovara s Isusom, prepoznaje u Njemu nagoviještenog Mesiju. Isus joj daje do znanja da zna sve o njoj, poznate su Mu ne samo njezine životne stranputice, nego i skrivene želje njezine duše. Na trenutak pogledaj kako Isus i Smarijanka razgovaraju. Pokušaj zamijetiti Isusovu nježnost, strpljivost, brigu i nastojanje da joj pomogne da prepozna i otkrije u Njemu Mesiju. Riječima ove žene zamoli Isusa da utaži žeđ tvoje duše: Daj mi te vode da ovne žeđam, da sada zagrabim s ovoga Tvoga izvora žive vode. Isus upućuje također i tebi iste one riječi koje je uputio ovoj ženi: Daj mi piti, a na križu svu svoju želju izražava u jednoj riječi: Žedan sam. A ona otkriva dubinu Isusova Srca koje je puno ljubavi. Žeđa za tvojim spasenjem, tvojom ljubavlju, vjernošću, tvojom srećom. Ne budi ravnodušan naspram te Isusove želje, pokušaj je utažiti kao što On neprestano taži žeđ tvoje duše, tvoga srca. Smarijanka je nakon susreta s Isusom postala prva misionarka u gradu Siharu, jer su mnogi povjerovali na njezinu riječ. Kako izgleda tvoje apostolstvo nakon susreta s Isusom koji te prvi voli, polaže svoj život a iz ljubavi želeći da budeš spašen i ispunjen Duhom Svetim? Z. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)