Srijeda sedmog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Dj 20, 28-38; Ps 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c; Iv 17, 11b-19.


Evanđelje dana (Iv 17, 11b-19)

„Neka budu jedno kao i mi!“

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti,
sačuvaj ih u svom imenu
koje si mi dao:
da budu jedno kao i mi.
Dok sam ja bio s njima,
ja sam ih čuvao u tvom imenu,
njih koje si mi dao;
i štitio ih te nijedan od njih ne propade
osim sina propasti,
da se Pismo ispuni.
A sada k tebi idem
i ovo govorim u svijetu
da imaju puninu moje radosti u sebi.
Ja sam im predao tvoju riječ,
a svijet ih zamrzi
jer nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,
nego da ih očuvaš od Zloga.
Oni nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.
Posveti ih u istini:
tvoja je riječ istina.
Kao što ti mene posla u svijet
tako i ja poslah njih u svijet.
I za njih posvećujem samog sebe
da i oni budu posvećeni u istini.«


Razmišljanje

Je li moguće živjeti u svijetu, a ne biti od svijeta? Da, moguće je kako vidimo iz Riječi koju smo upravo pročitali. Isus jasno naglašava da Njegovi nisu od svijeta jer je Svojima predao Riječ. Snaga Božje Riječi čuva me od utjecaja svijeta i drži me posve blizu Božjega Srca. To je ista Riječ koja je u početku stvarala i oblikovala svijet, Riječ koju su proroci naviještali kada im je bila obznanjena za spas svijeta. Utjelovljena Riječ vrhunac je Božje objave. Ova Riječ želi se utjeloviti i u tebi i onoliko vremena koliko joj posvećuješ u čitanju, razmišljanju i kontemplaciji, toliko ona postaje djelatna u tebi. Božja Riječ oblikuje tvoje misli, iscjeljuje osjećaje, otklanja grijeh, ispravlja mane i pomaže u stjecanju vrlina. Ona te čini različitim od svih drugih. I dok se Riječ u tvoje srce pohranjuje, ti bivaš poput živog Svetohraništa, tvoje srce postaje dom Riječi. Upravo po Riječi koju nam je Isus predao kršćani se razlikuju od ostatka svijeta. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)