17. listopada 2019.

MOLITVA ZA MUČENIŠTVO

Pustite me da budem hrana zvijerima, po kojima mogu susresti Boga. Božje sam žito i zubi me zvijeri melju da postanem čisti kruh Kristov. Zazivajte Krista za mene da pomoću tih zvijeri budem žrtva Bogu. (Sv. Ignacije Antiohijski, Poslanica Rimljanima, 4).