10. prosinca 2019.

GRADITELJ NOVOGA SVIJETA

«Određen si da na ovome svijetu izgrađuješ kraljevstvo Božje i po njemu svijet obnavljaš. Ili, još bolje rečeno, određen si da obnavljaš svijet, da izgrađuješ novi bolji svijet da bi na takvom svijetu izgrađivao kraljevstvo Božje. U svojoj savjesti moraš ljubiti istinu i dobro, istinski i djelotvorno. A istinu ćeš ljubiti samo ako se udaljuješ od grijeha, jer grijeh je u srži laž » (Alfonso Milagro).