Vazmeni ponedjeljak

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

U svojoj poruci za ovogodišnju korizmu u Godini Božje riječi, pod naslovom  »Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka« (Ps 119, 105), biskup Antun potaknuo nas je da se zajednički i pojedinačno hranimo Božjom riječju na »način na koji je Crkva od starine pristupala čitanju Svetog Pisma a koji se naziva lectio divina – božansko čitanje.«

Zbog opasnosti od zaraze koronavirusom onemogućeno nam je slušanje navještaja Božje riječi u liturgijskim slavljima u našim crkvama. Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u mračnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 28,8-15)

U ono vrijeme: ⁸ Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. ⁹ Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

¹⁰ Tada im reče Isus: »Ne bojte se! Idite i javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«

¹¹ Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. ¹² Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima ¹³ govoreći: »Recite: ‘Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.’ ¹⁴ Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.«

¹⁵ Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima – sve do danas.


Poticaj na razmišljanje

Evanđeoski ulomak pripovijeda o dva različita susreta: prvi je susret Isusa sa ženama koji su pošle učenicima javiti vijest o uskrsnuću (r. 8-10); drugi je između svećeničkih glavara i stražara na Isusovu grobu koji su svoje nadležne došli obavijestiti o onome što se dogodilo (r. 11-15). Središnja je činjenica prazni grob, a Matej nudi dva njezina moguća tumačenja: ili je Isus uskrsnuo ili je njegovo tijelo bilo ukradeno. Čitatelj ima lagan izbor, koji jamačno nije prihvaćanje laži koju su smislili glavari svećenički, nego naprotiv prihvaćanje onoga što su posvjedočile žene. Njima Isus kaže: »Idite i javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!« (r. 10). Događaj uskrsnuća je nadnaravna činjenica koju samo vjera može proniknuti, kao što je bila vjera koju su imale žene, učenice i navjestiteljice uskrsloga Krista.

Nije teško u tekstu vidjeti pozadinu polemike između narodnih starješina i Isusovih učenika o Isusovu uskrsnuću. Matej piše svoje evanđelje u vrijeme snažnog suprotstavljanja između kršćanske zajednice prvog stoljeća, koja je u uskrsnuću Gospodnjem vidjela početak novog svijeta i uspostavljanje Božjeg kraljevstva utemeljenog na ljubavi, i židovskih vlastodržaca, koji još jednom odbacuju Isusa kao mesiju, iščekujući nekog drugog spasitelja.

Za svakog čovjeka uskrsnuće uvijek ostaje proturječni znak: onima koji su otvoreni vjeri i ljubavi ono je izbor života i spasenja; onima pak koji ga odbacuju postaje razlog suda i osude.


Molitva

Na početku ovoga vazmenog vremena, apostolskog vremena, želim te, Gospodine, zamoliti da se po Marijinom zagovoru u meni ražari apostolsko srce. Učinit ću to ovim lijepim riječima što ih je izgovorio pater Lelotte:

»Gospo naša, kraljice apostolâ, ti si svijetu dala Krista. Ti si prva bila apostol svog Sina, noseći ga Elizabeti i Ivanu Krstitelju, pokazujući ga pastirima, mudracima, starcu Šimunu. Ti si sabrala apostole u dvorani Posljednje večere, prije nego li će se raspršiti po svijetu, i prenijela si na njih svoj žar.

Daj mi osjetljivu i velikodušnu, borbenu i gostoljubivu dušu. Dušu koja će me u svakoj prilici učiniti svjedokom da je Krist, tvoj Sin svjetlost svijeta, da jedini on ima riječi života te da ljudi nalaze mir u ostvarivanju njegova Kraljevstva.«


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Duša moja kliče u Gospodinu« (usp. 1 Sam 2, 1).