Srijeda jedanaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 6,1-6.16-18)

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima:

¹ »Pazite da svoje pravednosti  ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. 2 Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

³ Ti naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, 4 da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

⁵ Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

⁶  Ti naprotiv, kada moliš – uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

¹⁶  I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

¹⁷ Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice ¹⁸ da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!


Poticaj na razmišljanje

Načelo skrovitosti (r. 4.6.18), ne manje nego načelo osobitosti (Mt 5, 20. 47: „što osobito činite?“) uvelike se primjenjuju u odnosu na vjersku praksu, koja je tradicionalno sažeta u molitvu, post i davanje milostinje (Tob 12, 8s). kršćansko ponašanje ovdje se suprotstavlja onome kako se ponašaju farizeji (»licemjeri«: r. 2.5.16), premda se dobra djela ne drže „u skrovitosti“ (Mt 5,14), već moraju ljude pobuditi na slavljenje Božjeg gospodstva. Sv. Jeronim tumači: »Tko trubi pred sobom kad daje milostinju je licemjer; tko, posteći, izobličuje svoje lice da bi time pokazao kako mu je želudac prazan, također je licemjer; tko moli u bogomoljama i na raskršćima ulica, da ga ljudi vide, jest licemjer. Iz svega toga se zaključuje da su licemjeri svi oni koji čine to što čine kako bi ih ljudi zbog toga hvalili.«

Vrijednost milostinje (Sir 3, 30; 29, 12; Tob 4, 9-11) mogla je biti kompromitirana javnim pokazivanjem. Isto vrijedi i za molitvu koja je često bila pokazivana »na raskršćima ulica«. S obzirom na post Krist se nadovezuje na naučavanje prorokâ  (Iz 58,5-7). Zakon je propisivao post na veliki dan pomirenja (yôm kippûr: Lev 16,29ss), koji se po židovskom kalendaru slavi početkom godine. Toga dana bilo je zabranjeno čak i prati se. Otuda Gospodinov poziv da se izbjegavaju vanjski znakovi vjerske prakse posta koju su pobožni Izraelci vršili dvaput tjedno (Lk 18,12). Tko posti izvanjski mora izgledati radosno kao na blagdane, kad su si ljudi pomazali glave mirisnim pomastima.

Konačno, molitva podrazumijeva nutrinu i skrovitost, koju izražava mjesto na kojem čovjek moli: doslovno »sobica, spremište«, prostor bez prozora i sa zaključanim vratima, gdje su se stvari čuvale na sigurnom.


Molitva

Gospodine, ti razobličuješ farizejsku zasjedu koja moju duhovnu praksu čini neautentičnom i prividnom. Ti želiš da se okoristim u nutrini i dubini moga bića i zahtijevaš da jedina odnosna točka bude Otac koji vidi u skrovitosti i od kojega jedinoga trebam očekivati nagradu.

Gospodine Isuse Kriste, ti si dao primjer poniznosti u svim svojim djelima i naučavao si da ne budemo hvalisavci. Brani me iznutra i izvana od zasjeda oholosti, tako da se neprijatelj nema za što uhvatiti u mojoj duši. Da u davanju milostinje, molitvi, postu i u svakom dobrom djelu, ne tražim hvalu ljudi i naklonost svijeta, nego da djelujem u čistoći srca za slavu Božju i na korist bližnjega, te da nikad ne tražim beskorisnu ljudsku slavu. Ne tražeći nagradu ovdje na zemlji, moći ću zadobiti istinsku nagradu na budućem svijetu i nipošto neću biti žrtva vječnih kazni (Ludovik Saksonski).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Otac, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti« (Mt 6,4.6.18).