Blažena Djevica Marija Kraljica

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 1, 26-38)

Oton Iveković, Navještenje Marijino (detal iz požeške Katedrale), 1899.

²⁶ U šestom mjesecu posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret ²⁷ k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip a djevica se zvala Marija. ²⁸ Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« ²⁹ Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. ³⁰ No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Tȁ našla si milost u Boga.³¹ Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. ³² On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, ³³ i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
³⁴ Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« ³⁵ Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. ³⁶ A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. ³⁷ Tȁ Bogu ništa nije nemoguće!«
³⁸ nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


Poticaj na razmišljanje

Novi Jeruzalem za novog Mesiju. Prizor naviještenja je pun aluzija na svetopisamske retke. Dodaju li se dani između navještenja Zahariji i Isusova prikazanja u hramu, dobivamo broj sedamdeset, to jest prema poglavljima 7-9 knjige proroka Danijela posljednje vremensko razdoblje prije spasenja, čije je računanje po predaji bilo povjereno anđelu Gabrijelu. Isus je prikazan sa svim uobičajenim kraljevskim titulama (r. 31-33): on je uistinu Mesija. Mariju je Luka prikazao kao utjelovljenje Jeruzalema, kao baštinicu obećanja sreće (r. 27-28), koja su vrijedila za drevni, od Boga odbačeni i ostavljeni grad, žalosni Jeruzalem, ali koji je unatoč tome pozvan postati slobodnim partnerom novog i konačnog saveza. Na taj način evanđelist Isusovo začeće i rođenje zaodijeva u jednu meditaciju, koja u ovom događaju prepoznaje ispunjenje nade Izraela. Sredstvo za njezino ispunjenje više neće biti Jeruzalem, nego jedna jednostavna, siromašna žena.


Molitva

Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, One svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Njegovu kraljevstvu neće biti kraja« (Lk 1, 33).