Subota dvadeset i trećeg tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 6, 43-49)

Masaccio, Isus poučava, 1425.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: ⁴³ »Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. ⁴⁴ Tȁ svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. ⁴⁵ Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Tȁ iz obilja srca usta mu govore. ⁴⁶ Što me zovete „Gospodine, Gospodine!“, a ne činite što zapovijedam? ⁴⁷ Tko god dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan: ⁴⁸ sličan je čovjeku koji gradi kuću pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena. ⁴⁹ A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja; nahrupi na nju bujica i umah se sruši te bude od te kuće razvalina velika.


Poticaj na razmišljanje

Evanđeoski ulomak sadrži nekoliko različitih Isusovih izreka. Glavna misao u tim izrekama je djelotvornost, a iznesene prispodobe potiču nas da težimo za evanđeoskom djelotvornošću. Potrebno je rađati dobrim plodovima, činiti dobro, provoditi u djelo Isusove riječi, ali pritom ne zaboraviti da samo dobro stablo rađa dobrim plodovima (r. 43), i da samo čovjek dobrog srca može činiti dobro (r. 45), te da samo se riječ koja je duboko ukorijenjena u čovjekovoj nutrini – poput kuće izgrađene na čvrstom tlu (r. 48) – može provesti u djelo.


Molitva

Milosrdni i dobri Bože, žarko Te molim za dar vjere! Pomozi mojoj slaboj vjeri! Izliječi moju mlaku vjeru! Obnovi i uvećaj moju vjeru! Učini je djelotvornom! Daruj mi poniznu i čvrstu, sigurnu i osvjedočenu vjeru! Udijeli mi onu i onakvu vjeru kakvu si tražio od svih koji su Te molili da im pomogneš u njihovoj nevolji! Daj mi neograničeno pouzdanje i povjerenje u Tebe! Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Svako se stablo po svom plodu poznaje.« (Lk 6, 44)