Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
Spomendan

Čitanja: Jr 1, 17-19; Ps 70, 1-2. 3-4. 5-6ab. 15ab i 17; Mk 6, 17-29.

Titular: Zapolje – Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja – svetkovina.

Klanjanje: Požega – sv. Ivan Krstitelj.


Evanđelje dana (Mk 6, 17-29)

“Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!”

U ono vrijeme: Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
l dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu i uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.


Razmišljanje

Sveti Ivan Krstitelj mnogima je bio sinonim za grižnju savjesti jer je grijeh nazivao po imenu i pozivao na obraćenje. To je jedini način da primite Mesiju koji dolazi. Gospodin Bog nije ga poštedio iskustva patnje i smrti. Izvršenje Božjeg poziva da budemo svjetlo po svom načinu života i po svojoj službi, u slučaju sv. Ivana rezultiralo je obraćenjem mnogih. Čovjeku su konstantno potrebne upute i putokazi kako bi odolijevao grijehu. Kada se učini pogrješan čin, to za sobom povlači sljedeći i bez jasne poruke da činim krivo i da nisam na putu koji vodi k spasenju, nikada se neću promijeniti. Herod nije poslušao Božjega Glasnika. Grijeh mu je zaslijepio srce. Bog nam uvijek daje priliku da se vratimo. Sakrament pokajanja i pomirenja naša je nada jer nam Bog po njemu iskazuje Svoje milosrđe u punini. Gospodine, pomozi mi da se pouzdam u Tvoje milosrđe. K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)