Srijeda dvadeset i drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Kol 1, 1-8; Ps 51, 10. 11; Lk 4, 38-44.

Obljetnica posvete crkve: Stražeman.


Evanđelje dana (Lk 4, 38-44)

„I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje jer za to sam poslan.“

U ono vrijeme: Usta Isus iz sinagoge i uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole ga za nju. On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im.
O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: »Ti si Sin Božji!« On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.
Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. A on im reče: »I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan.« I naučavaše po sinagogama judejskim.


Razmišljanje

Sveti tekst koji pred nas danas stavlja Crkva spominje navještaj Evanđelja o Kraljevstvu Božjem. Pisac ovog Evanđelja, sv. Luka, spominje više od trideset puta Božje Kraljevstvo. Ovdje možemo vidjeti kako navještaj ne uključuje samo riječi, nego i djela. Gospodin je sve koji su došli k Njemu ozdravio i oslobodio od zlih duhova. Kada bismo samo zamislili te događaje kao stvarne, a ne kao ‘lijepu priču’ iz Evanđelja, vjerujem da bi se mnoga pitanja pojavila u našim srcima. Poslanica Hebrejima nam progovara vrlo jasno: Isus Krist jučer i danas isti je i uvijeke. Drugim riječima, ako je Isus ozdravljao prije dvije tisuće godina, ozdravlja i danas. Isus je danas jednako prisutan, kao i kad je fizički hodao ovom zemljom. Dokument II. Vatikanskog sabora, Lumen Gentium, nas uči da je Kraljevstvo Božje mistično prisutno kroz Crkvu i upravo preko nje nastavlja se širiti ovom zemljom. Vjerujem da možemo naučiti ključnu stvar od bolesnika koje je Isus ozdravljao: oni su dolazili Isusu, On im je bio jedina nada, jedina sigurnost. Gospodin koji je kroz sakramente prisutan među nama, želi nas ozdraviti, želi nam pokazati da s ljubi, da je s nama. nas Vjerujem li u Isusa koji i danas ozdravlja? I. O.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)