Raspored tečaja priprave za brak u Požeškoj biskupiji 2018./19.

3086

PLETERNIČKI DEKANAT
Dvorana sv. Valentina, Fra Kaje Adžića 6, Pleternica
25. – 28. veljače 2019., 19 sati

SLATINSKI DEKANAT
Pastoralna dvorana, Župa sv. Josipa, Trg sv. Josipa 11, Slatina
17. – 22. veljače 2019., 19.30 sati
20. – 24. svibnja 2019., 19.30 sati

POŽEŠKI I KAPTOLAČKI DEKANAT
Dvorana bl. Alojzija Stepinca, Biskupski dom, Trg sv. Trojstva 18, Požega
18. – 22. veljače 2019., 19.30 sati
13. – 17. svibnja 2019., 19.30 sati

NAŠIČKI DEKANAT
Duhovni centar Emaus, Župa sv. Antuna Padovanskog, Trg kralja Tomislava 1, Našice
18. – 22. veljače 2019., 19.30 sati
6. – 10. svibnja 2019., 19.30 sati
9. – 13- rujna 2019., 19.30 sati

PAKRAČKI DEKANAT

DARUVAR
Župna dvorana, Župa Presvetog Trojstva, Trg kralja Tomislava 5
5. i 6. travnja; 12. i 13.travnja 2019., 19.30 sati

LIPIK
Kripta župne crkve sv. Franje Asiškoga, A. Stepinca 2
8. i 9. veljače; 15. i 16.veljače 2019., 18.30 sati

NOVOKAPELAČKI I NOVOGRADIŠKI DEKANAT
Dvorana bl. Alojzija Stepinca, Župa Bezgrješnog začeća BDM, A. Stepinca 1, Nova Gradiška
11. – 15. veljače 2019., 19 sati
6. – 10. svibnja 2019., 19 sati

VIROVITIČKI DEKANAT
Dvorana sv. Franje, Župa sv. Roka, Zvonimirov trg 8, Virovitica
4. – 8. veljače 2019., 19.30 sati
9. – 13. rujna 2019., 19 sati

NOVLJANSKI DEKANAT
Župna dvorana, Župa sv. Luke Evanđelista, Trg L. I. Oriovčanina 11, Novska
8. – 10., 16. – 17. ožujka 2019., 19 sati