Srijeda petog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 15,1-8)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

¹ »Ja sam pravi trs, a Otac moj – vinogradar. ² Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. ³ Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. ⁴ Ostanite u meni, i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda samo od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. ⁵ Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni, i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. ⁶ Ako tko ne ostane u meni, izbacit će se kao loza i osušiti. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. ⁷ Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. ⁸ Ovime se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.»


Poticaj na razmišljanje

Evanđeoski ulomak je dio Isusova oproštajnog govora na posljednjoj večeri, koji sadrži dvije temeljne teme: vjera i ljubav. U 15. poglavlju je prisutna snažna napetost između Isusove ljubavi i njezinih plodova (r. 1-17), s jedne strane, i mržnje svijeta (r. 18s) s druge strane. »Ja sam pravi trs« (r. 1. 5). Riječi »Ja sam« podsjećaju na Božje objavljivanje svog imena u knjizi Izlaska (Izl 3,14). Isus je pravi trs u dva smisla. Prvo, u Isusu Kristu se u punoj mjeri ostvaruje ono što čini prirodni trs. I drugo, Isus u punoj mjeri ostvaruje Božja očekivanja, koja je Izrael, Božji vinograd, iznevjerio (usp. Iz 5,1-7; Jer 2,21). »Otac moj je vinogradar« (r. 1-2). Isusovo samoobjavljivanje se proširuje i na Oca, i odnosi se na njegovo intimno sjedinjenje s Ocem, kao i na njegov životni odnos s učenicima. Otac ponajprije čisti one loze koje već donose roda jer su nakon obrezivanja pune života i plodnosti (r. 2); Očeve inicijative, koje na prvi pogled izgledaju bolne, imaju za cilj rast a ne uništenje života. Loze koje ne daju roda i koje se opiru Božjoj brizi i životu kojega Isus daruje, režu se i bacaju u oganj (r. 2. 6). »Ostanite u meni, i ja u vama« (r. 4). To uzajamno prebivanje ne znači da su Isus i vjernici na istoj razini. U svakom slučaju najprije je djelovanje Isusa trsa (»ja u vama«), koje uzdiže i čini mogućim sjedinjenje učenika s njime (»ostanite u meni«). Valja pojasniti dva vida tog »ostanite«: s jedne strane, ono označava odnos vjere, a s druge pak strane ono je bitni uvjet za život i donošenje ploda spasenja (v. 5). Spasenje ne ovisi samo o slobodnom prianjanju čovjeka i o njegovim dobrim djelima; ono je plod života koji primamo od Boga, kao što životna limfa hrani loze i omogućuje im da urode plodovima.


Molitva

O Isuse, kako si velik i odlučan! S tobom sam živ, bez tebe sam mrtav. S tobom me preplavljuje besmrtna rijeka božanskog života i nosi me prema beskrajnom i vječnom božanskom oceanu!  S tobom sam sve, bez tebe sam ništa.

Zahvaljujem ti, Gospodine, što si došao da me povežeš s vječnošću, štoviše s Ocem, izvorom života koji nikad ne prestaje. Ti u meni održavaj živom svijest o potrebi moga zajedništva s tobom. Zbog toga ti iznosim svu moju potrebu za riječju koja me sjedinjuje s tobom, za euharistijom koja me hrani tobom, za novom zapovijedi koja me povezuje s mojom braćom i rađa najdragocjenijim plodom bratstva, za svjedočenjem za tvoje ime koje moju lozu ispunja zrelim grozdovima.

Očisti me, Gospodine, tvojom riječju i podrži moje nastojanje da rađam trajnim plodovima na njivama bratstva i štovanja i ljubavi prema tvom svetom imenu, imenu trsa, imenu života, imenu plodova koji dozrijevaju za vječnost.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ja sam trs, vi loze«  (Iv 15,5).