Sv. Matija Apostol

Prema Euzebiju Cezarejskom, Matija bi bio jedan od sedamdeset dvojice učenika što ih je Gospodin Isus – prema sv. Luki (10,1ss) – poslao pred sobom. Sigurno je da Matija u apostolskom zboru predstavlja dvanaestog člana, kojeg su Jedanaestorica izabrali umjesto Jude, koji je Isusa predao njegovim krvnicima. On je bio izabran upravo zato jer je bio s Gospodinom za vrijeme njegova javnog djelovanja, počevši od krštenja Ivanova pa sve do Isusova uzašašća na nebo. Njegovo se ime nalazi u drugom popisu svetaca u Rimskom kanonu.


Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 15,9-17)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

⁹ »Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. ¹⁰ Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. ¹¹ To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. ¹² Ovo je moja zapovijed: Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! ¹³ Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. ¹⁴ Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. ¹⁵ Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. ¹⁶ Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam Otac dadne što ga zaištete u moje Ime. ¹⁷ Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«


Poticaj na razmišljanje

Poruka koju nam prenosi evanđelist Ivan s obzirom na važnost apostolâ u životu Crkve, može se svesti na ovih nekoliko ključnih točaka: prije svega, apostol dijeli isto poslanje s Isusom koji ga je izabrao i poslao. Još prije toga, Isus i njegovi učenici dijele istu ljubav koju im je Bog, Otac, darovao.

Stoga, apostol treba prije svega ostati u ljubavi: u Isusovoj ljubavi prema njima i u Očevoj ljubavi prema Isusu. Ostati u ljubavi znači živjeti u savršenom zajedništvu, koje je istodobno horizontalno i vertikalno, to jest s braćom u vjeri i s Bogom, kojem je u konačnici upućena naša ljubav. Pravi Isusov učenik, upravo zato što se osjeća ljubljenim i što s Isusom dijeli ljubav Boga Oca, zna da treba vršiti jednu zapovijed, zapovijed od koje ne može pobjeći, a to je zapovijed ljubavi. Kao pravi Isusovi učenici i mi osjećamo da nam je dužnost ljubiti; ta nam pak zapovijed ne oduzima slobodu pristanka, nego naprotiv uzdiže našu slobodu. Konačno, pravi Isusov učenik, koji je već potpuno svjestan da je tvoj prijatelj, osjeća se pozvanim živjeti tu ljubav »do kraja«, to jest do sebedarja. Ne bi bilo pravo prijateljstvo ono koje ne bi bilo spremno dospjeti također i do tog cilja. U tome se prijatelj razlikuje od sluge.


Molitva

Gospodine Isuse, želim biti tvoj prijatelj. Nemoj gledati na moje zasluge, već samo na svoje milosrdno srce. Bit ću tvoj prijatelj samo ako ti nećeš prestati gledati me ljubavlju izabranja, opraštajući moje grijehe.

Gospodine Isuse, želim biti tvoj prijatelj. Znam da su ti potrebni slobodni i radosni suradnici, a ja želim biti jedan od njih. Oslobodi moje srce od svake spone grijeha i učini ga sposobnim, ljubiti kao što si ti mene ljubio i vazda me ljubiš.

Gospodine Isuse, želim biti tvoj prijatelj: jedan od tvojih izabranika jer si mi rekao i povjerio sve što si imao na srcu, jer si mi darovao sve što tvoje srce može darovati, jer si me uveo u tajne tvoje ljubavi prema Ocu.

Gospodine Isuse, želim biti tvoj prijatelj, jer još imam mnogo toga naučiti od tebe a ti mi imaš još mnogo toga povjeriti i izručiti. Moći ću reći da sam tvoj prijatelj, tek kad me budeš potpuno suobličio sebi, potpuno poistovjetio s Ocem.


Tijekom dana više puta ponovi i živi ovu riječ apostolâ:

»Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si izabrao za svog svjedoka«

(usp. Dj 1,24s).