O katehetskoj građi za godinu neposredne priprave kandidata za prvu svetu pričest i svetu potvrdu

Polazište izradi katehetske građe za godinu neposredne priprave kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu katehetski su dokumenti opće Crkve i Hrvatske biskupske konferencije koji ukazuju na važnost razlikovanja i međusobnog upotpunjavanja školskog vjeronauka i župne kateheze. Dokumenti, među ostalim, naglašavaju kako je svrha školskog vjeronauka sustavno i što cjelovitije upoznavanje vjere, dok je s druge strane svrha župne kateheze što cjelovitije i dublje uvođenje u osobno iskustvo vjere koje se najdjelotvornije uči, slavi i živi u konkretnoj vjerničkoj (župnoj) zajednici.

Katehetska građa oslonjena je na znanja usvojena na školskom vjeronauku, a slijedeći liturgijsku godinu nastoji djecu „uvoditi u život po vjeri“, odnosno povezivati s aktivnostima u župnoj zajednici gdje se događa živo iskustvo ljepote i radosti vjere.

Građa je, kako za prvopričesnike tako i za krizmanike, podijeljena u 4 katehetske cjeline odnosno 18 osnovnih katehetskih tema koje obuhvaćaju sadržaje koji kandidate upoznaju i uvode u sakramente za koje se pripravljaju te 6 izbornih tema koje prate liturgijsku godinu. Pojedina katehetska tema sastoji se od kratkog sadržaja i radnog lista s poticajima za uključivanje u župne aktivnosti, prijedlozi za razne kreativne radionice, potom interaktivni kvizovi, igre i premetaljke te dodaci u obliku video-uradaka ili isječaka filmova. Grafičko oblikovanje katehetskog sadržaja vizualno je prilagođeno uzrastu kandidata kroz crteže, umne mape i druge audio-vizualne sadržaje.