DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanja: Sir 27, 30 – 28, 7; Ps 102, 1-2. 3-4. 8. 10. 11-12; Rim 14, 7-9; Mt 18, 21-35.


Evanđelje dana (Mt 18, 21-35)

„Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sadamdeset puta sedam!“

U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče:
»Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ’Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ’Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ’Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ’Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«


Razmišljanje

Petrovo pitanje upućeno Isus i Isusov odgovor sile svakoga od nas da se zapitamo je li moguće baš uvijek moći i biti spreman oprostiti. Svojom vlastitom snagom i svojom moći sigurno ne! Ali ako stalno osvještavamo sebi tko smo i tko nas je pozvao da idemo Njegovim putem i nasljedujemo ga, onda ta istina polako počinje dopirati do nas. Isus nas sam uči kako i koliko puta treba oprostiti. I On tako čini nama, uvijek kada god Ga to zamolimo. Jasno nam to pokazuje u ovoj prispodobi u kojoj oprašta veliki dug i krivnju; ujedno nas poziva da učimo od Njega te činimo isto tako iskazujući milosrđe i opraštajući ljudima. Primjećujem li u svome odnosu s Isusom da se On nadvija nada mnom i nad svima nama? Činim li i ja isto tako u svome odnosu s drugima? D. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)