Utorak, 4. listopada 2022.
Biskupija
Dokumenti

Dokumenti

Službeni spisi vezani uz određene institucije i samu Biskupiju.

Aperuit illis

Bula biskupova imenovanja

Dekret o utemeljenju biskupije

Riznica, arhiv i knjižnica

Dekret o zaštitniku Biskupije

Stolni kaptol sv. Petra

Scripturae Sacrae Affectus

Dokumenti

Scripturae Sacrae Affectus

Aperuit illis

Riznica, arhiv i knjižnica

Stolni kaptol sv. Petra