Četvrtak, 19. listopad 2017.
Biskupija

Uznesenje Blažene Djevice Marije – Velika Gospa (15.08.2017.)

Prvo čitanje: Otkrivenje 11, 19a; 12, 1-6a.10ab Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko...

Devetnaesta nedjelja kroz godinu (13.08.2017.)

1.čitanje: Prva knjiga o kraljevima 19, 9a.11-13a U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, ⁹ uđe u neku pećinu i prenoći u njoj....

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu (08.10.2017.)

1. čitanje: Knjiga proroka Izaije 5, 1 – 7 ¹ Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. ² Moj je dragi imao vinograd na...

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu (03.09.2017.)

LECTIO Prvo čitanje: Knjiga proroka Jeremije 20, 7-9 ⁷ Ti me zavede, o Gospode, i dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada...

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu (17.09.2017.

Prvo čitanje: Knjiga Sirahova 27, 30 – 28,7 ²⁷˒³⁰ Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. ²⁸˒¹ Tko se...

Sedamnaesta nedjelja kroz godinu (30.07.2017.)

LECTIO čitanje: Knjiga o Kraljevima 3, 5. 7-12 U one dane: ⁵ Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon...

Osamnaesta nedjelja kroz godinu (06.08.2017.)

1.čitanje: Knjiga proroka Izaije 55, 1-3 Ovo govori Gospodin: ¹ Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako i nemate novca, dođite! Bez novca i bez...

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu (27.08.2017.)

Prvo čitanje: Knjiga proroka Izaije 22, 19-23 Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: ¹⁹ »Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta; ²⁰...

Četrnaesta nedjelja kroz godinu (09.07.2017.)

LECTIO 1. čitanje: Knjiga proroka Zaharije 9, 9-10 Ovo govori Gospodin ⁹ »Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi...

Petnaesta nedjelja kroz godinu (16.07.2017.)

LECTIO 1. čitanje: Knjiga proroka Izaije 55, 10-11 Ovo govori Gospodin ¹⁰ »Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne...

18. listopada 2017.

17. listopada 2017.

16. listopada 2017.

15. listopada 2017.

14. listopada 2017.